Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy i szkolenia

MICROSOFT OFFICE EXCEL

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze: 2, 3 razy w tygodniu
 

Program kursu*:

1. Struktura danych w arkuszu kalkulacyjnym, podstawowe pojęcia i czynności 
 • edycja danych w komórkach
 • przenoszenie i kopiowanie danych między komórkami
 • zaznaczanie zakresu danych w komórkach
 • zmiana wyglądu i parametrów arkusza
 • operacje na wielu arkuszach, przenoszenie danych między arkuszami
 • autowypełnianie komórek
 • praca z wykorzystaniem szablonów
2. Operacje matematyczne
 • podstawowe operacje matematyczne na komórkach
 • funkcje matematyczne i statystyczne
 • podstawowe funkcje daty i czasu
 • adresy komórek względne
3. Formatowanie zakresu komórek
 • format danych w komórkach (data, procenty, waluta , inne..)
 • zmiana kształtu czcionki
 • wyrównanie tekstu w komórce
 • obramowanie i kolory wypełnienia
 • definiowanie i wykorzystanie stylów
4. Bazy danych w Excelu
 • pojęcie bazy danych w Excelu
 • sprawdzanie poprawności
 • autofiltrowanie danych
 • sortowanie
 • filtrowanie zaawansowane
5. Wykresy
 • typy wykresów
 • tworzenie wykresów z danych w tabeli
 • formatowanie wykresów
 • wykresy trójwymiarowe

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page