Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Nauka języka migowego

Komunikacja w języku migowym jest umiejętnością rzadko spotykaną, choć w wielu sytuacjach bardzo pożądaną. Umiejąc migać możemy zostać asystentami osób niesłyszących. Możemy wspomagać dzieci niesłyszące w placówkach specjalistycznych albo być tłumaczem, dzięki któremu osoby niesłyszące wreszcie obejrzą film.

Kurs języka migowego, który proponujemy, w całości opiera się na autorskim programie mającym na celu poznanie środowiska osób niesłyszących oraz systemu komunikacji w języku migowym. Poznając zasady ideografii i daktylografii wkraczamy w strefę ciszy i uczymy się komunikować z osobami, z którymi do tej pory nie mieliśmy kontaktu

Kurs języka migowego

Trzydziestogodzinny kurs języka migowego stworzyliśmy z myślą o osobach, którym naprawdę zależy na zdobyciu tego rodzaju kompetencji. Dlatego jeśli tylko utworzy się grupa zainteresowanych, istnieje możliwość dostosowania dni i godzin zajęć do potrzeb grupy.

Język migowy - nauka dla Ciebie

Rozważ możliwość nabycia nowych, przydatnych umiejętności. Mogą okazać się kartą przetargową, kiedy będziesz poszukiwał pracy związanej ze współpracą z dużymi grupami ludzi - po angielsku mówi już chyba każdy, ale migać wciąż potrafią nieliczni...

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 30 godzin
Czas zajęć: w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00 (8 dni) lub sobota-niedziela w godzinach 9.00-15.00 (4 dni). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po zebraniu grupy (minimum 10 osób).
W przypadku grupy istnieje możliwość dostosowania dni i godzin zajęć do potrzeb grupy.
 

Celem kursu jest

 • priorytetem na kursie ogólnym pierwszego poziomu jest opanowanie przez słuchaczy języka migowego, w stopniu umożliwiającym komunikację z osobą niesłyszącą w stopniu podstawowym.
 • program jak i cały kurs, z metodami szkolenia i wprowadzanymi technikami komunikacji, jest w pełni autorskim programem mającym na celu poznanie środowiska osób niesłyszących oraz systemu komunikacji w języku migowym. 

Program kursu*:

 • nauka języka migowego w zakresie podstawowym,
 • wskazanie na potrzebę integracji osób niesłyszących z osobami słyszącymi,
 • zapoznanie osób z możliwościami komunikowania się z klientem z dysfunkcją narządu słuchu,
 • poszerzenie, doskonalenie nabywanych umiejętności z zakresie posługiwania się językiem migowym, językiem gestów,
 • usprawnienie pracy rąk oraz ogólnej motoryki poprzez przekazywanie znaków,
 • wdrażanie do posługiwania się informacją zwrotną za pomocą znaków języka migowego (ideografia), alfabetu palcowego (daktylografia),
 • wyrażanie emocji mimiką twarzy, jest to często stosowane przy porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi, słabosłyszącymi,
 • opanowanie podstaw porozumiewania się z osobami niesłyszącymi przy pomocy alfabetu palcowego praz podstawowych liczebników głównych i porządkowych,
 • praktyczne opanowanie podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego,
 • zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi poglądami dotyczącymi stosowania metod komunikacji z niesłyszącymi oraz zapoznanie z tymi metodami,
 • zapoznanie słuchaczy z założeniami i zasadami metody totalnej komunikacji, łączącej w sobie równolegle dwie odmiany języka - mówioną i miganą,
 • zapoznanie słuchaczy z zasadami stosowania znaków migowych w pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej z niesłyszącymi dziećmi w metodzie oralno-migowej,
 • język migowy jako język gestów - mowa ciała.

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page