Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Szkolenie BHP

BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Zgodnie z prawem, osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych powinny odbywać okresowe szkolenie BHP nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jeśli są to stanowiska, na których występuje szczególne zagrożenia zdrowia lub wzmożone zagrożenie wypadkiem, szkolenie powinno się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy: bez znajomości przepisów oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożeń, praca na stanowiskach robotniczych jest szczególnie niebezpieczna. W grę wchodzi życie i zdrowie każdego członka zespołu. Tylko wykwalifikowany technik BHP może uświadomić pracownikom jak szkolenie BHP wpływa na ich komfort pracy.

Kurs BHP

Każdy pracownik musi przygotować się na to, że szkolenie wstępne i okresowe będzie przechodził tyle razy w życiu, ile razy zmieni pracę (w różnych branżach są różne wymogi), albo wtedy, kiedy poprzednie szkolenie straci ważność. Kurs BHP zawsze powinien być gwarancją zdobycia wiedzy i umiejętności ratujących życie i zdrowie.

Szkolenie okresowe BHP

Podczas dobrego kursu BHP poznaje się także zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ta nieoceniona umiejętność wydaje się na stanowiskach robotniczych szczególnie ważna i cenna. W cenie każdego naszego kursu BHP zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 16 godzin
Czas zajęć: 2 dni robocze
 

Program kursu*:

1. Przepisy prawne z zakresu ochrony pracy;
2. Analiza czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

  • analiza i ocena zagrożeń w pracy;
  • zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń;
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

*przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page