Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy i szkolenia

BHP DLA PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

W cenie kursu zapewnione są wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.
Liczba godzin: 8 godzin
 
 

Program kursu*:

Przepisy prawne z zakresu ochrony pracy

  • podstawy ergonomii i fizjologii pracy
  • analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
  • techniczne bezpieczeństwo pracy
  • zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

* przedstawiony program jest programem ramowym i nie przedstawia oferty handlowej

Go to top of page