Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kurs behawiorysta zwierzęcy

Słuchacz kształcący się na kursie Behawiorysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • odczytać i właściwie zinterpretować oraz odpowiednio zareagować na zachowanie psa,
 • udzielić klientowi kompleksowych informacji na temat wychowania i podstawowych potrzeb jego psa,
 • zorganizować i poprowadzić zajęcia adekwatne do potrzeb i możliwości fizycznych i psychicznych psa,
 • prowadzić terapię behawioralna psów i innych zwierząt,
 • rozpoznać u psa objawy, mogące świadczyć o problemie fizycznym lub psychicznym i zaplanować oraz poprowadzić terapię behawioralną.

Absolwent kursu może pracować jako:

 • instruktor szkolenia psów,
 • behawiorysta zwierzęcy,
 • otworzyć swój ośrodek szkolenia.

W programie między innymi:

 • proces udomowienia psa oraz kształtowania się ras Behawiorysta a zoopsycholog,
 • naturalne wzorce zachowania psów,
 • literatura a terapia zachowań,
 • rozwój psa,
 • socjalizacja szczenięcia i jej wpływ na dalsze życie psa,
 • hormony a zachowanie,
 • jak pies postrzega świat (rola zmysłów)
 • stres i strategie radzenia sobie z nim,
 • komunikacja psów,
 • teoria dominacji: prawda czy fałsz?
 • strach i zachowania agresywne psów,
 • żywienie, a zachowanie zwierząt,
 • domowienie kota,
 • podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania kota,
 • naturalne wzorce zachowania kotów,
 • etapy rozwoju kota,
 • techniki manipulacji zachowań / metody behawioralne,
 • rola zmysłów w postrzeganiu świata przez koty,
 • proces socjalizacji,
 • terapia hormonalna,
 • sposoby komunikacji kotów,
 • strach i agresja u kotów,
 • wyciszanie hiperaktywnego psa,
 • układ nerwowy, motywacja jako proces służący wprowadzaniu zmian,
 • asertywność i komunikacja interpersonalna,
 • zachowania lękowe,
 • budowanie profesjonalnego kontaktu z klientem – warsztat,
 • rozszerzona etologia i komunikacja,
 • choroby somatyczne, a zaburzenia zachowania u zwierząt,
 • dobrostan psów - podstawowe potrzeby,
 • emocjonalność,
 • dobrostan kotów - podstawowe potrzeby,
 • szkolenie pozytywne jako element modyfikacji zachowania zwierząt,
 • motywacja właścicieli,
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania psów i kotów,
 • związek między lękiem a agresją,
 • najczęstsze problemy behawioralne psów i sposoby na ich rozwiązywanie,
 • najczęstsze problemy behawioralne kotów i sposoby na ich rozwiązywanie,
 • wpływ sterylizacji i kastracji na zachowanie się zwierząt,
 • zależność między mózgiem a zachowaniem,
 • feromony i farmakoterapia w leczeniu zaburzeń zachowania zwierząt,
 • problemy zwierząt schroniskowych, ocena zachowania, adopcje,
 • sasady prowadzenia konsultacji behawioralnej,
 • analiza przypadków na podstawie filmów (zajęcia praktyczne) – tworzenie planu modyfikacji zachowania.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują Dyplom ukończenia Szkoły Policealnej na kierunku Behawiorysta zwierzęcy.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki).

Czas trwania: dwa semestry, 10 rat po 450 zł

BEHAWIORYSTA ZWIERZĘCY

Go to top of page