Szkoły Policealne i Liceum oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych

PlusEdukacja

Kursy i szkolenia

Kształcenie i rekrutacja

Najbliższe kursy:

2015
styczeń/luty: Stylizacja paznokci metodą żelową (15 godzin)
5 lutego 2015: Język angielski ogólny (60 godzin)

Po ukończeniu kursu  uczestnicy otrzymują zaświadczenie efektów kształcenia oraz wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186) oraz Certyfikat Plus Edukacji.

Zgłoszenia: osobiście w sekretariacie, telefonicznie: 61 6667012, e-mailowo: szkolenia@plusedukacja.pl
*zaświadczenie jest wydawane po ukończeniu kursów 30-godzinnych i dłuższych

Go to top of page